Е-Б-Ф-Б
ВО НОВИОТ БРОЈ ЌЕ ЧИТАТЕ (септември 2016)


  

 

 


СОДРЖИНА

Зоран Јовановски

НАЈГОЛЕМИОТ НЕУСПЕХ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 25 ГОДИНИ..............14

 

Герхард Фабиш, Групација Штаермеркише Шпаркасе

СО КЛИЕНТИТЕ СМЕ И ВО ДОБРИ И ВО ЛОШИ ВРЕМИЊА...............16

 

Горан Петрески

КОЛКУ ПОВЕЌЕ, ТОЛКУ ПОДОБРО...............22

 

Тања Јакоби

ТЕРОРИСТИ И ЕКОНОМИСТИ...............26

 

Ангел Димитров

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ Е НАЈДОБАР НАЧИН ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ...............32

 

Игор Давков

ЕУ ВАЈД СТРЕС-ТЕСТ 2016 (EU WIDE STRESS TEST 2016) ...............38

 

Евита Иванова

МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА И БЕРЗИТЕ ОД РЕГИОНОТ...............42

 

Дамјан Видовски

РАЗВОЈОТ НА КОМБИНИРАНИОТ ПРЕВОЗ И ПОТРЕБАТА ОД НЕГОВО ПРАВНО УРЕДУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА..............48

 
 

Никола Главинче

ЗА ИЗМЕНИТЕ НА АДВОКАТСКАТА ТАРИФА...............52Христина Лозаноса

ЧОВЕЧКИОТ ФАКТОР ИМА НЕПРОЦЕНЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА БИЗНИСОТ...............54

 

Игор Изотов

ПРВАТА БЕСПЛАТНА ПРЕДАКЦЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА ЗА ИТ СТАРТАПИ И ПРЕТПРИЕМАЧИ...............58

 

Павле Гацов

МАТЕМАТИКАТА Е ЕГЗАКТНА НАУКА, НО ПОЛИТИЧКОТО ЧИТАЊЕ НА БРОЕВИТЕ Е „ЧУМАТИКА“..............60

 

Синиша Наумоски

MАКЕДОНИЈА УТРЕ – СМЕЛОСТА НА НАДЕЖТА...............62

 

Јордан Ќосевски

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА КРЕДИТИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И НА ДОМАЌИНСТВАТА...............65

 

 

Дејан Јанчевски

ХЕЏИНГ– ОСНОВА ЗА МИНИМИЗИРАЊЕ РИЗИК...............70

 

Мирослав Саздовски

НОВИОТ ПОЛИТИЧКИ ПОРЕДОК НЕ ТРОПА ПРЕД ПОРТИТЕ, ТОЈ ГИ КРШИ ВРАТИТЕ КОИ ГО ДРЖЕА НАДВОР...............74

 

Билјана Марковиќ Стаменова

ГОДИШНИОТ САМИТ НА МАКЕДОНИЈА 2025 СТАНА ВОДЕЧКА ПЛАТФОРМА ВО РЕГИОНОТ...............80

 

Дарко Булдиоски

СЕГА КОГА ГО ИМАМЕ ГУГЛ, ШТО Е ПОВАЖНО – ПРОДАЖБАТА ИЛИ МАРКЕТИНГОТ?...............92

 

Мирослав Саздовски

ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ...............94
Лидија Георгиева

МОКТЕЛ ИЛИ КОКТЕЛ...............96

 

Роберт Алаѓозовски

ТРАНЗИЦИЈАТА НИЗ МЕТАФОРАТА НА КОЗИТЕ...............101

 

Ѓорѓи Јаневски

МАЈКЛ ЧИМИНО (1939 – 2016)..............104

 

 

ЗАЕДНО СО ПРЕОСТАНАТИТЕ СОДРЖИНИ - НА ВКУПНО 120 СТРАНИЦИ!

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top