• Зоран Јовановски

  Љубљана има 560 метри квадратни зелени површини по жител. 560 метри квадратни по жител, официјален податок. Од неодамна е официјално прогласена за Зелена престолнина на Европа. Разбирливо, тамошните градски власти се многу горди за тоа, а и за многу други квалитетни работи што ги направиле, како ...

 • Зоран Јовановски

  Дали некогаш сте користеле кредит од некоја банка во Република Македонија? Ако сте користеле тогаш знаете дека каматната стапка по која сте го отплаќале кредитот била утврдена во договорот за кредит што на почетокот од кредитот сте го склучиле со банката. Каматната стапка можеше да биде фиксна и ...

 • Зоран Јовановски

  Ако на некој пазар дојде до зголемување на понудата тогаш таа по дефиниција треба да доведе до зголемена конкуренција кај понудувачите. Во такви околности, според економската теорија, во зависност од тоа што се случува со побарувачката, треба да дојде до пад на цената на она што се нуди или до подоб...

 • Зоран Јовановски

  Текстов го пишувам на денот кога е објавен списокот на кандидатите за членови на новата Влада на Република Македонија. Имајќи ја предвид динамиката на „Економија и бизнис“ како месечник не можам да го чекам официјализирањето на изборот и одам со претпоставката дека тесното парламентарно ...

 • Зоран Јовановски

  Многу рано студентите по економија ја учат лекцијата дека нема бесплатен ручек. Некој ручек може навидум да изгледа како да е бесплатен, но не е. Некој ќе мора да го плати, односно да го покрие трошокот за неговото подготвување. Дали тоа ќе биде тој што го нарачал и изел ручекот, некој што исто така...

 • Зоран Јовановски

  Зошто денес во нашава земја воопшто да зборуваме за економија? Навистина, сериозно, кого денес воопшто го интересира таа тема? Да зборуваме за тоа како да се развиваме економски во наредните 10 години, кои треба да бидат изворите на нашата конкурентност, како да го направиме економскиот развој долго...

 • Зоран Јовановски

  Приказната не е нова. Вели, имало група луѓе кои биле затворени во простор заграден со решетки. На луѓето секој ден им носеле и низ решетките им давале вода и храна, но тие не можеле да излезат надвор и слободно да прават што сакаат. Едно утро затворените луѓе виделе дека вратата е отворена и дека н...

 • Зоран Јовановски

  Секоја година Оксфорд речниците избираат еден збор или израз што привлекол големо внимание во текот на годината што изминала и тој станува збор на годината на Оксфорд речниците. Израз на годината за 2016 година е „извртена вистина“ (post-truth). Што, всушност, значи „извртена висти...

 • Зоран Јовановски

  Овој број на „Економија и бизнис“ отиде во печатница утрото на 12 декември, денот после предвремените избори. Но, овој текст, како и сѐ друго во овој број, е пишуван и подготвен за печатење пред изборите. Таков е случајот и со прашањето што им го поставивме на редица релевантни луѓе з...

 • Зоран Јовановски

  Никогаш не знаете кога, каде и од кого можете да слушнете нешто што може многу да влијае на вашиот поглед на работите. Речиси по правило, тоа не се цели говори, туку расфрлени реченици, баш како оние некогашните т.н. „бисери на мудроста“. Такво нешто ми се случило многу пати, но ќе го...

Back to Top