Бизнис

И Делегацијата на германското стопанство ја потпиша декларацијата за општествен консензус за економски реформи, политики и мерки, усвоена од собранието на СКСМ

15.09.2022г

Патрик Мартенс, директор на Делегацијата на германското стопанство во Северна Македонија, како застапништво на Унијата на германските комори за индустрија и трговија (ДИХК) во Берлин, ја потпиша Декларацијата за општествен консензус за економски реформи, политики и мерки, што ја усвои Собранието на Комората на 14 јули по повод 100-годишнината, во која се бара нов економски договор, како и враќање од партиските агенди на државната агенда, бидејќи само  државната агенда може да го зачувува бизнисот и неговиот развој како единствен кохезиски фактор во државата. 

Претседателот на Стопанската комора Бранко Азески, изрази благодарност за довербата што Делегацијата на германското стопанство ја покажува со чинот на потпишување на Декларацијата, потенцирајќи дека во интерес на заедничката идна соработка е и одлуката Комората да учествува на манифестацијата што во ноември месец ја организира Германското бизнис здружение во државата. За северна Македонија, Република Германија има клучно значење бидејќи е најголемиот бизнис партнер на македонското стопанство.

Директорот Мартенс, исто така акцентираше дека бизнис соработката на двете земји е од обостран интерес и дека има поле за проширување на истата. Во следниот период потенцијал за нови бизнис зделки гледа во повеќе сектори но особено во текстилот. 

И Азески и Мартенс заеднички констатираат дека енергетската криза останува приоритетен проблем за компаниите и дека ќе се одрази на ликвидноста на фирмите. Но дека останува и клучно прашањето за инвестирање во квалификувана работна сила како и вреднување на работникот согласно вложувањата.  

Досега Декларацијата ја потпишаа повеќе од 150 субјекти, компании членки на Комората, а од надворешните институции прв потписник е Македонската академија на науките и уметностите.  Во наредните денови тоа ќе го направат и ректорите на државните универзитети во Македонија.

ПРЕПОРАЧАНО