Општество

ВИТАМИНКА СЕ ПРИКЛУЧИ НА ГЕРМАНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СКИЛ ЕКСПЕРТ

блиц Македонија

Програмата се спроведува во соработка со Делегацијата на германското стопанство во нашава земја, тело кое преку разни програми, активности и експертско „ноу-хау“ (know how) ги пренесува германските искуства и знаење кај македонските компании партнери со цел унапредување на македонската економија во целост. Дуалното образование е посебен модел на спојување на теоретската и практичната настава со што ги оспособува учениците што ќе завршат дуално стручно образование да бидат обучени веднаш по матурирањето да почнат со работа. Предноста на моделот е што практичната настава е присутна со голем процент, односно 40 отсто, а останатите 60 отсто се теоретска настава. Витаминка програмата ќе ја спроведе во соработка со Средното стручно училиште „Ристе Ристески-Ричко“ во Прилеп. На овој начин се олеснува патот до вработувањето на младите кои завршуваат средно стручно образование, а со самото тоа се поттикнуваат младите да ги изберат токму техничките струки. Овој модел во Германија е веќе докажан и се спроведува подолго време со што дава позитивни резултати во една од најнапредните индустриски земји во светот.

ПРЕПОРАЧАНО