Финансии / Банкарство

Што очекувате од 2018 година? Сања Лукаревска: ПОЛН БУЏЕТ И ЗАДОВОЛНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ – СТРАТЕШКИТЕ ЦЕЛИ НА УЈП ЗА СЛЕДНАВА ГОДИНА

Директор на Управата за јавни приходи

Во 2018 година Управата за јавни приходи посветено ќе работи на континуирано подобрување на услугите кон даночните обврзници, вклучувајќи ги и најранливите категории на нашето општество, развивање кориснички ориентирани сервиси за фирмите и за граѓаните, овозможување електронска комуникација со нашите клиенти во секојдневното работење, полесен пристап до даночни информации, намалување на административните трошоци и поедноставување на постапките. Сите овие услуги  ќе бидат  наш заштитен знак за односот со обврзниците, кој го градиме сите заедно. И во 2018 година како прв даночник ќе се трудам Управата за јавни приходи да продолжи да ја спроведува даночната политика и да се грижи секој кој е должен да плаќа данок, и да ги почитува законските прописи, и тоа да го прави совесно и одговорно. Полн Буџет, даночни реформи, задоволни даночни обврзници, професионални даночни службеници, модерни процедури во согласност со европските даночни трендови, развиени електронски услуги, точно и навремено почитување на законските одредби, неселективен пристап – ќе бидат стратешките цели на Управата за јавни приходи за следнава година. Истовремено им посакувам на сите граѓани на Република Македонија многу здравје, реализирање на желбите, мирен и достоинствен живот и многу насмевки на нивните лица.

ПРЕПОРАЧАНО