Финансии / Банкарство

Што очекувате од 2018 година? Антонио Аргир: КАМАТНИТЕ СТАПКИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА НА КРАТОК РОК МОЖЕБИ И ЦЕЛА 2018 ГОДИНА БЛАГО ЌЕ ПАЃААТ

Претседател на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Пред сѐ очекувам 2018 година да биде политички постабилна како предуслов да биде пооптимистична на економски план во поглед на бизнис-иницијативите. Изминативе три години имаше добри идеи и проекти кај компаниите од различни сектори, но неизвесниот политички амбиент влијаеше тие да се воздржат од поголеми инвестиции. Како што се стабилизираат состојбите, се отвораат можности за поголема инвестициска активност, а макроекономската проекција која ја направи Министерството за финансии укажува дека се очекува раст на економијата од 3,2 %. Исклучително важно ќе биде да се реализираат капиталните вложувања особено во инфраструктурните проекти, што ќе придонесе за зголемена економска активност на краток рок и економски развој на долг рок општо на економијата, но и во поединечни региони на земјава. Во 2018 година очекувам поголеми инвестиции, промени и развој на бизнис-моделите, а со тоа и раст кај извозните претпријатија и сѐ поголемо ориентирање кон извозни аранжмани и кај оние кои досега беа свртени исклучиво кон домашниот пазар. Ние како банка имаме човечки и финансиски капацитети и знаење и сме подготвени да понудиме поволни кредити и банкарски услуги на компаниите за реализација на нивните развојни активности и поддршка на бизнис-аранжманите како во делот на набавките, така и во делот на продажбата. Во услови на умерени кредитни ризици и висока ликвидност кај банките, очекувам каматните стапки за правните лица на краток рок можеби и цела 2018 година благо да паѓаат, пред сѐ како резултат на конкурентските активности на банките. Истовремено, со понуда на потрошувачки и на станбени кредити за населението преку различни продажни канали, како и инвестициите кои ги планираме и ги реализираме во новите начини на дигитално банкарство ќе ја поддржиме и приватната потрошувачка која, покрај извозот, се очекува да биде главен носител на растот во 2018 година.

ПРЕПОРАЧАНО