Економија

НЛБ БАНКА СО ПРОМОТИВНА КАМАТНА СТАПКА ОД 5% ЗА СИТЕ НЛБ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ

НЛБ Банка во периодот од 01.11.2019 годинадо 31.12.2019 година спроведува промотивна кампања за сите НЛБ кредитни картички за физички лица (Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard HaPPy, MasterCard Light и MasterCard Gold).

Во рамките на кампањата за секоја безготовинска трансакција со НЛБ Кредитните картички до 31 декември, клиентите ќе добијат намалена промотивна каматна стапка од 5%. Намалената каматна стапка за овие трансакции ќе се пресметува до крајот на март следната година.

Во зависност од типот на картичка, НЛБ Кредитните картички нудат можност за одложено плаќање на рати или минимум 5% месечна отплата, со бескаматен грејс период до 45 дена. Воедно НЛБ Happy картичките, како единствени на пазарот, нудат посебни „cashback“ привилегии за корисниците при трошење во целата трговска мрежа, додека останатите НЛБ кредитни картички овозможуваат купување на рати без камата во одредени продажни локации со кои Банката има склучено договор.

Повеќе информации за поволностите можете да добиете во најблиската експозитура на Банката, на телефон 02/15-600 или на следниот линк

ПРЕПОРАЧАНО