Економија

ИГМ ТРЕЈД СО ПАКЕТ ПОМОШ ОД ВКУПНО 833.876 ЕВРА

соопштение од ИГМ Трејд

Со цел да помогнеме во справувањето со корона вирусот Covid-19 во нашата држава, како општествено одговорна компанија и еден од столбовите на Македонската економија, донесовме одлука за обезбедување на следниот пакет помош:

  • Парична донација од 15.375.000 денари (250.000 евра) за потребите на Министерство за Здравство, префрлени на посебна наменска донаторска сметка на Министерството за Здравство на Република Северна Македонија, наменети за сите здравствени институции во државата кои ја водат најтешката борба во услови на глобална здравствена криза.  
  • Однапред извршена аконтативна уплата на данок на добивка во износ од 27.913.385 денари (453.876 евра) од кои 6.585.727 (107.085 евра) за 2020 година и 21.327.647 (346.791 евра) за 2021 година, подршка за државниот буџет и зголемување на неговата ликвидност.
  • Однапред извршена аконтативна уплата на данок на имот во износ од 7.995.000 денари (130.000 евра) за Општина Кавадарци, подршка за општинскиот буџет и зглемување на неговата ликвидност.

Со овој пакет помош од вкупно 51.283.385 денари (833.876 евра) сакаме да дадеме личен пример за улогата на корпоративниот сектор во Македонското општество и да ги поттикнеме сите компании во државата да дадат свој придонес во борбата со корона вирусот.

Како компанија ги применуваме сите превентивни мерки доставени  од здравствените власти и од Владата, бидејќи заштита на нашите вработени и на нашите клиенти е наш врвен приоритет, и упатуваме апел до сите граѓани во државата истите да се почитуваат со желби за добро здравје и брзо надминување на кризата.

ПРЕПОРАЧАНО