Општество

МЕЃУНАРОДНА ПАРЛАМЕНТАРНА СТИПЕНДИЈА НА ГЕРМАНСКИОТ БУНДЕСТАГ

Секоја година, Гермнаскиот Бундестаг заедно со трите Берлински универзитети на млади луѓе им дава прилика да се запознаат со процесот на политичкото одлучување и да стекнат практични искуства во областа на парламентарното работење. Програмата ИПС трае вкупно пет месеци. Суштината на програмата е 15неделна пракса кај еден пратеник на Германскиот Бундестаг. Дипломирани младинци со добро познавање на германскиот јазик се повикуваат да конкурираат за оваа стипендија, која ќе се реализира од 1 март до 31 јули 2021 година.

Рокот за пријавување завршува на 31 јули 2020 година.
Апликациите треба да се достават исклучиво по електронски пат до Амбасадата на СР Германија: info@skop.diplo.de!

Поопширни информации може да се најдат на: www.bundestag.de/ips

ПРЕПОРАЧАНО