Финансии / Банкарство

Народна банка: Продолжува годишниот раст на депозитите и кредитната поддршка

  • - Вкупните депозити, во септември, на годишна основа се повисоки за 8,3%, при раст кај двата сектора, со малку поголем придонес на секторот „домаќинства“.
  • - На годишно ниво, вкупните кредити, во септември бележат раст од 6,3%, при зголемено кредитирање кај двата сектора, во поголем обем кај домаќинствата.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2021/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2021_septemvri_mk.pdf

 

ПРЕПОРАЧАНО