Финансии / Банкарство

Следната недела ќе се одржи 41. сесија на Клубот на истражувачите на Народната банка

На 22 декември 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, преку видеоконференциска врска ќе се одржи 41. сесија на Клубот на истражувачите на Народната банка.

На сесијата ќе биде презентиран трудот:

„Кластерска анализа на посебни индикатори на банкарските системи на Северна Македонија, земјите членки на ЕУ и балканските земји“, од Емилија Стојанова Ивановска.

По презентирањето на трудовите e предвидена дискусија.

Народната банка објави повик до сите истражувачи коишто се заинтересирани да учествуваат на сесијата на Клубот да се пријават на е-адресата: info@nbrm.mk, најдоцна до 21 декември 2021 година (вторник). 

Клубот на истражувачите на Народната банка е отворена платформа за презентација и дискусија на научноистражувачки трудови, особено во доменот на монетарната политика и макроекономијата. Трудовите коишто се презентираат на сесиите на Клубот, треба да бидат изработени согласно со трендовите и стандардите на современите истражувања, што подразбира емпириска анализа, како и систематизирани заклучоци од истражувањето.

На сесиите на Клубот како платформа за дискусија и размена на стручни мислења, може да се презентираат резултати и сознанија и од истражување/труд во работна верзија.

Зачленувањето во Клубот на истражувачите е од отворен карактер.

ПРЕПОРАЧАНО