Финансии / Банкарство

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

31.03.2022г.

Трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити продолжи и во февруари 2022 година. Таа се сведе на ниво од 4,33%.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити се задржа на истото ниво како и претходниот месец и изнесува 0,71%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2022/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2022_fevruari_mk.pdf

ПРЕПОРАЧАНО