Финансии / Банкарство

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

30.04.2024г.

Годишен раст на просечната каматна стапка на вкупните депозити од 0,69 п.п., при што во март таа изнесува 1,80%.

Просечната каматна стапка на вкупните кредити бележи годишен раст од 0,46 п.п. и изнесува 5,50%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2024/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2024_mart_mk.pdf

ПРЕПОРАЧАНО